REKO

NärSam organiserar och administrerar REKO-ringen i Tierps kommun i samarbete med föreningarna Utveckla ÖTV, Hållnäs Sockenråd och Tierps FN-förening samt nätverket Matproducenter i Tierps kommun med omnejd.

REKO står för "rejäl konsumtion" eller "rekorderlig mat" - det handlar egentligen om att handla närproducerat utan mellanhänder. Hushållningssällskapet beskriver REKO som en folkrörelse som växt fram i Finland och Sverige. 

REKO går till så att konsumenter beställer varor av producenter i förväg, och hämtar upp vid ett gemensamt utlämningstillfälle där alla producenter samlas. I Tierps kommun har vi utlämning en gång per månad.

En del rekoringar använder Facebook för att hantera beställningar.
I vår rekoring använder vi verktyget Local Food Nodes, eftersom
det gynnar både producenter och konsumenter. Några fördelar är:

  • Man behöver inte Facebook (som används i flera andra rekoringar)
  • Man får en överblick över alla varor som erbjuds
  • Man får beställningsbekräftelse och kvitto samlat på en plats

Här hittar din utlämningsplats:  

Örbyhus matnod

Tierps matnod

Skärplinge matnod