SVAR PÅ ENKÄT

Föreningen NärSam skickade ut den här enkäten till partier representerade i Tierps kommunfullmäktige. Syftet är att ge väljare en bred bild av hur partierna ser på olika frågor kopplade till vår kommuns utveckling.  Partierna kunde svara på enkäten mellan 7-26 juni. 

Här hittar du sammanställning av enkätsvaren (länk).

POLITIKFORUM ÖRBYHUS

Föreningen NärSam, i samarbete med föreningen Utveckla ÖTV, bjuder in till Politikforum på Sommartorget i Örbyhus (Eriks torg), lördagar kl 10-11 vecka 26-31. Välkommen att träffa medborgare och andra politiker för att diskutera de teman som berörs i enkäten och andra valfria ämnen.