SKOLOR

I början av hösten 2021 kunde medborgare läsa om en ny tjänstemannarapport där skolorna i
Hållnäs, Mehedeby och Vendel föreslås läggas ned. Föreningen NärSam har medskrivit en debattartikel om detta och Du kan visa ditt stöd genom att skriva under ditt namn: