TILLSAMMANS TIERPS KOMMUN

Välkommen till Tillsammans Tierps kommun - en webbplats med förankring i våra närsamhällen.
Webbplatsen ägs och drivs av NärSam, en ideell förening bestående av lokala utvecklingsgrupper med det gemensamma målet att främja en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för hela Tierps kommun
genom aktiv och kreativ samverkan.

VI FINNS NÄRA TILL HANDS

NärSam är en förkortning för närsamhälle - alltså lokalsamhället närmast dig!

På den här webbplatsen kan du läsa mer om föreningen NärSam, vad vi och våra medlemmar gör för att skapa ett gott liv på platsen där vi bor -  Tillsammans Tierps kommun!

Kontakt: tillsammanstierpskommun@gmail.com


" Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande generationer ges den möjligheten."

Citat från Tierps kommuns vision.

Ur "Tierp tar tillvara" (2001), kulturmiljöprogram